LogoLogo

Uchwały podjęte na LVIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 28 lipca 2023 r.

04/08/2023

Uchwała Nr LVIII/486/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023,

Uchwała Nr LVIII/487/2023 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr LVIII/488/2023 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Uchwała Nr LVIII/489/2023 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Siedliska 16” – ETAP I,

Uchwała Nr LVIII/490/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Hłudno,

Uchwała Nr LVIII/491/2023 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,

Uchwała Nr LVIII/492/2023 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Nozdrzec.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 30/08/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-08-30 14:54:36 Zobacz
Agnieszka Baran 2023-08-04 13:34:57 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 04/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 04/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 30/08/2023
Liczba wyświetleń