LogoLogo

Uchwały podjęte na LXII sesji zwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec, która odbyła się 31 października 2023 r.

10/11/2023

Uchwała Nr LXII/502/2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023,

Uchwała Nr LXII/503/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2024 –2026,

Uchwała Nr LXII/504/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

Uchwała Nr LXII/505/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w Budynku Ośrodka Zdrowia,

Uchwała Nr LXII/506/2023 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,

Uchwała Nr LXII/507/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024,

Uchwała Nr LXII/508/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024,

Uchwała Nr LXII/509/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wesoła.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/11/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/11/2023
Data ostatniej aktualizacji 10/11/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-11-10 12:21:38 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/11/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/11/2023
Data ostatniej aktualizacji 10/11/2023
Liczba wyświetleń