LogoLogo

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Gminy Nozdrzec odbytej 19 września 2022 r.

27/09/2022

Uchwała XLIII/407/2022 w sprawie zajęcia stanowiska wobec nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych wśród mieszkańców Gminy Nozdrzec dotyczących rzekomej bezczynności Rady Gminy Nozdrzec i Zarządcy Drogi Wojewódzkiej 835 w obszarze budowy chodników przy Drodze Wojewódzkiej 835.

Uchwała XLIII/408/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Uchwała XLIII/409/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

Uchwała XLIII/410/2022 w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego”.

Uchwała XLIII/411/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nozdrzec i Gminą Dydnia dotyczącego zapewnienia mieszkańcom Gminy Nozdrzec miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej.

Uchwała XLIII/412/2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Nozdrzec.

Uchwała XLIII/413/2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Hłudno.

Uchwała XLIII/414/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dynów nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska.

Uchwała XLIII/415/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej.

Uchwała XLIII/416/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 29 lat 10 miesięcy w drodze bezprzetargowej.

Uchwała XLIII/417/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu.

Uchwała XLIII/418/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/09/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-09-27 14:01:24 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/09/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/09/2022
Data ostatniej aktualizacji 27/09/2022
Liczba wyświetleń