LogoLogo

VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

08/05/2019

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że 10 maja 2019 r. o godzinie 9.00  w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się VIII, zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu VII sesji z 29 marca 2019 r.
 3. Informacja o realizacji uchwał z ostatniej sesji.
 4. Informacja wójta dot. bieżącej działalności.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z klauzulą informacyjną składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położnych na terenie Gminy Nozdrzec oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół, podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
 • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych przez Gminę Nozdrzec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonych w miejscowości Wesoła,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 774 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,14 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, oznaczonej nr działki 7876/3 z obrębu ewidencyjnego 0003
  o pow. 0,1681 ha położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki,
 • wyboru nowych członków do składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nozdrzec
 • odwołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 • powołania Skarbnika Gminy Nozdrzec,
 1. Podjęcie wniosków.
 2. Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania (pdf)

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 09/05/2019
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2019-05-09 15:10:18 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-09 13:56:15 Zobacz
Agnieszka Baran 2019-05-08 07:53:11 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/05/2019
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/05/2019
Data ostatniej aktualizacji 09/05/2019
Liczba wyświetleń