LogoLogo

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Izdebkach z dnia 2 listopada 2022

02/11/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  1. Działka nr 7612 o pow. 0,05 hapołożona w miejscowości Izdebki dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00004464/2

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa-0,05 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 35,34 zł (za jeden rok dzierżawy)

  • Działka nr 2317 o pow. 0,42 ha, położona w miejscowości Izdebki dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8

Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów Lzr-RIVb-0,42 ha, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec.

Wysokość czynszu dzierżawy: 296,89 zł (za jeden rok dzierżawy)

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 23 listopada 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 02.11.2022 r do 23.11. 2022 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 02/11/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 02/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-11-02 16:10:55 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 02/11/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 02/11/2022
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2022
Liczba wyświetleń