LogoLogo

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Wesołej z dnia 5 maja 2022

05/05/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  • działka nr 2968 o pow. i klasie gruntów Lzr-RV – 0,10 ha, Lzr-RVI – 0,03 ha, N – 0,04 ha, położoną w miejscowości Wesoła, objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi: 11,08 zł,
  • działka nr 5435 o pow. i klasie gruntów Lzr-RV – 0,23 ha, położoną w miejscowości Wesoła, objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi: 25,48 zł,

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 27 maja 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości w tym podatki od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni
od dnia 05.05.2022 r do 27.05.2022 r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/05/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 05/05/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-05-05 13:43:02 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 05/05/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 05/05/2022
Data ostatniej aktualizacji 05/05/2022
Liczba wyświetleń