LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

19/10/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat część działek o pow. 1 m2 z przeznaczeniem na ustawienie kontenerów na odzież używaną:

1)        dz. nr ewid. 2028 – Hłudno, plac przy Domu Strażaka;

2)        dz. nr ewid. 5767/2 – Izdebki, plac pomiędzy kościołem a szkołą;

3)        dz. nr ewid. 6493/1 – Izdebki, przy budynku Rudawieckiej Izby Pamięci;

4)        dz. nr ewid. 980– Wara, plac przy Domu Strażaka;

5)        dz. nr ewid. 2032/2 – Nozdrzec, parking za Urzędem Gminy;

6)        dz. nr ewid. 5541/1 – Wesoła, parking pod cmentarzem;

7)        dz. nr ewid. 2825/2 – Wesoła, przy Domu Ludowym,

8)        dz. nr ewid. 552 – Siedliska, przy Szkole Podstawowej w Siedliskach,

9)        dz. nr ewid. 376 – Huta Poręby, przy Domu Strażaka.

Wysokość czynszu dzierżawy: 100,00 zł + 23%podatku VAT na okres 1 miesiąca

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 9 listopada 2022 r.

Czynsz płatny jest w terminie 7 dnia od dnia otrzymania faktury.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 19.10.2022 r. do 09.11. 2022 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/10/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/10/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-10-19 11:56:49 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 19/10/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 19/10/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/10/2022
Liczba wyświetleń