LogoLogo

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 13 lutego 2022 r.

13/01/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat:

  • działkę nr 684 o pow. i klasie gruntów RIVa – 0,0581 ha, RIVb – 0,1480 ha, położoną w miejscowości Nozdrzec, objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec. Wysokość czynszu dzierżawy wynosi: 71,66 zł.

Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 29 w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia do 3 lutego 2022 r. Czynsz płatny jest jednorazowo do dnia 30 września każdego roku.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia oprócz czynszu dzierżawnego wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie z obowiązującymi przepisami właścicieli nieruchomości.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na stronie internetowej gminy na okres 21 dni – od 13.01.2022 r. do 03.02.2022 r.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 13/01/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2022-01-13 14:55:30 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 13/01/2022
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 13/01/2022
Data ostatniej aktualizacji 13/01/2022
Liczba wyświetleń