LogoLogo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia, będących własnością Gminy Nozdrzec

01/03/2022

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach na okres 7 lat:

  • część działki nr 6621 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00035788/5.
  • część działki nr 376 o pow. 0,06 ha położona w miejscowości Huta Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00022096/3.
  • część działki nr 5553/9 o pow. 0,14 ha położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KS1B/00036070/6

Celem nieodpłatnego użyczenia nieruchomości jest planowana realizacja projektu pn. „Rozwój Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie gm. Nozdrzec w m.  Huta Poręby, Izdebki, Wesoła”., którego celem jest rozwój infrastruktury turystycznej oraz rekreacyjnej poprzez budowę elementów t.j.: altany, plac zabaw oraz Otwarta Strefa Aktywności.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości od dnia 01.03.2022 r. do dnia 22.03.2022 r. przez wywieszenie w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu oraz ogłoszenie w prasie, a także na stronie internetowej BIP. www.bip1.nozdrzec.pl

                                                                                              Wójt Gminy Nozdrzec

                                                                                              Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/03/2022
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-03-01 14:49:10 Zobacz
Piotr Dyrda 2022-03-01 14:49:10 Zobacz
Piotr Dyrda 2022-03-01 14:46:22 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/03/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/03/2022
Data ostatniej aktualizacji 01/03/2022
Liczba wyświetleń