LogoLogo

WYNIKI GŁOSOWANIA NA SOŁTYSÓW

03/11/2016

WYNIKI GŁOSOWANIA NA SOŁTYSÓW

I. Komisja stwierdza, iż otrzymała protokoły od 5 obwodowych komisji wyborczych i na ich podstawie ustaliła następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów:

1.  SOŁECTWO IZDEBKI

1. Wojdanowski Mieczysław 2 1 1
2. Szpiech Zbigniew 2 2 8
  Razem 4 3 9

Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych uzyskał Zbigniew Szpiech i został wybrany na Sołtysa w Sołectwie Izdebki.

 

2. SOŁECTWO IZDEBKI RUDAWIEC

1. Czaja Józef   8 4
2. Organ Mariusz Józef   7 8
   Razem 1 6 2

Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych uzyskał Józef Czaja
i został wybrany na Sołtysa w Sołectwie Izdebki Rudawiec

 

3. SOŁECTWO SIEDLISKA

1. Cichocka Bernadeta Teresa   7 3
2. Kociuba Aleksander   6 0
   Razem 1 3 3

Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych uzyskała  Bernadeta Teresa Cichocka
i została wybrana na Sołtysa w Sołectwie Siedliska.

 

4. SOŁECTWO WARA

1. Kurzydło Jerzy Ireneusz 1 0 3
2. Serwatka Bogusław   5 7
3. Szewczyk Małgorzata   5 9
4. Szewczyk Marian 1 0 3
   Razem 3 2 2

Komisja stwierdziła, że w wyniku przeprowadzonego losowania Sołtysem został Marian Szewczyk.

 

5. SOŁECTWO UJAZDY, RYTA GÓRKA

1. Ogrodnik Elżbieta Grażyna   7 9
2. Skiba Władysław   7 7
   Razem 1 5 6

Komisja stwierdziła, że najwięcej głosów ważnych uzyskała Elżbieta Grażyna Ogrodnik i została wybrana na Sołtysa w Sołectwie Ujazdy Ryta Górka.

II.  Zarzuty członków Komisji: nie zgłoszono

III.  Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników głosowania oraz ewentualnymi zarzutami członków Komisji:

1. W Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Warze dwóch kandydatów  – Jerzy Ireneusz Kurzydło  oraz Marian Szewczyk – uzyskało jednakową liczbę głosów, dlatego Komisja przeprowadziła losowanie.

W wyniku przeprowadzonego losowania sołtysem został Marian Szewczyk.

2.  W Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Siedliskach wystąpiła różnica między liczbą karty wydanych do głosowania, a liczbą kart wyjętych z urny i niewykorzystanych. Przypuszczalnie przyczyną różnicy było wyniesienie karty przez jednego z głosujących poza lokal wyborczy.

 

WYBÓR SOŁTYSA BEZ PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

I.  Komisja stwierdziła co następuje:

W niżej wymienionych sołectwach zarejestrowano po 1 kandydacie na sołtysa.

  1. Hłudno – Stanisław Szpiech
  2. Huta Poręby – Stanisław Polewka
  3. Nozdrzec – Andrzej Niemiec
  4. Wesoła – Jarosław Dąbrowski

W związku z tym za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

II.   Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników głosowania oraz ewentualnymi zarzutami członków Komisji:   nie stwierdzono

 

 

WYNIKI WYBORÓW DO RAD SOŁECKICH

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły od 5 obwodowych komisji wyborczych i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania i wyniki wyborów:

 

A . SOŁECTWO  Wesoła Ujazdy Ryta Górka

1. A.1. Kandydaci do Rady Sołeckiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

1. Halina Bacior   4 1
2. Andrzej Bator   4 9
3. Tomasz Kołodziej   4 5
4. Ewa Stanisławczyk   2 2
5. Stanisław Tomoń   4 6
6. Lucyna Alicja Dobosz   7 3
7. Ryszard Dudek   9 3
8. Sabina Kurdziel   6 9
9. Jan Smaroń 1 0 0
10. Maria Stanisława Twarda   8 2

A.2. W sołectwie wybierano 5 członków rady sołeckiej.

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, że następujący kandydaci otrzymali kolejno najwięcej głosów ważnych, wobec czego zostali wybrani do Rady Sołeckiej w Sołectwie Wesoła Ujazdy Ryta Górka:

1) Jan Smaroń

2) Ryszard Dudek

3) Maria Stanisława Twarda

4) Lucyna Alicja Dobosz

5) Sabina Kurdziel

 

B . SOŁECTWO Izdebki Rudawiec

B.1. Kandydaci do Rady Sołeckiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

1. Jan Boczar   6 8
2. Tadeusz Dmitrzak   9 2
3. Wanda Gładysz   8 1
4. Wiesław Pietryka   9 3
5. Stanisław Ścibor   7 4
6. Władysław Herbut   5 2
7. Jan Kiszka   4 7
8. Wiesław Kornafel   5 7
9. Wiesław Ogrodnik   6 0
10. Jan Andrzej Organ   7 5

B.2. W sołectwie wybierano 5 członków rady sołeckiej.

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, że następujący kandydaci otrzymali kolejno najwięcej głosów ważnych, wobec czego zostali wybrani do Rady Sołeckiej w Sołectwie Izdebki Rudawiec

1) Wiesław Pietryka

2) Tadeusz Dmitrzak

3) Wanda Gładysz

4) Jan Andrzej Organ

5) Stanisław Ścibor

 

C . SOŁECTWO Wara

C.1. Kandydaci do Rady Sołeckiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

1. Grzegorz Andrzej Antosz   2 4
2. Jan Bobowski   3 1
3. Aneta Katarzyna Kurzydło   3 9
4. Krzysztof Kurzydło   5 7
5. Stanisław Zańko   6 6
6. Jan Duda   8 2
7. Marian Potoczny   3 5
8. Czesław Skubisz   7 0
9. Stanisław Zabój   4 5
10. Kazimierz Zubka   7 4
11. Bożena Gratkowska   5 7
12. Andrzej Skubisz   3 3
13. Renata Kazimiera Uryć   5 8
14. Zygmunt Wawczak 1 1 0
15. Katarzyna Zańko   3 9
16. Jan Bobola 1 0 1
17. Jarosław Maciej Bobola   4 2
18. Jan Duda   8 3
19. Bogusława Gierula   6 0
20. Tomasz Szymon Sarnicki   6 7

C.2. W sołectwie wybierano 5 członków rady sołeckiej.

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, że następujący kandydaci otrzymali kolejno najwięcej głosów ważnych, wobec czego zostali wybrani do Rady Sołeckiej w Sołectwie Wara:

1) Zygmunt Wawczak

2) Jan Bobola

3) Jan Duda

4) Jan Duda

5) Kazimierz Zubka

 

D . SOŁECTWO Siedliska

1. D.1. Kandydaci do Rady Sołeckiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

1. Marek Bułdys   3 5
2. Krzysztof Chrapek   5 3
3. Ryszard Misiewicz   4 4
4. Władysława Tatarzyn   1 6
5. Krzysztof Stanisław Zawadzki   4 6
6. Mariusz Habrat   8 1
7. Józefa Misiewicz   5 5
8. Kazimierz Radoń   2 9
9. Tadeusz Sycz   5 0
10. Zygmunt Zawadzki   4 9

D.2. W sołectwie wybierano 5 członków rady sołeckiej.

Na podstawie wyników głosowania Komisja stwierdziła, że następujący kandydaci otrzymali kolejno najwięcej głosów ważnych, wobec czego zostali wybrani do Rady Sołeckiej w Sołectwie Siedliska

1) Mariusz Habrat

2) Józefa Misiewicz

3) Krzysztof Chrapek

4) Tadeusz Sycz

5) Zygmunt Zawadzki

 

E . SOŁECTWO Izdebki

E.1. Kandydaci do Rady Sołeckiej otrzymali następujące liczby głosów ważnych:

 

 1. Jan Gładysz 2 7 9
2. Krzysztof Obłój 2 6 6
3. Artur Serafin 1 4 5
4. Jerzy Leszek Toczek 1 5 1
5. Władysław Jan Toczek 1 9 1
6. Wiesław Marian Sobaś 1 5 8
7. Krzysztof Szerszeń 1 7 8
8. Roman Adolf Trybiec 6 1

E.2. W sołectwie wybierano 5 członków rady sołeckiej.

Na podstawie wyników głosowania, Komisja stwierdziła, że następujący kandydaci otrzymali kolejno najwięcej głosów ważnych, wobec czego zostali wybrani do Rady Sołeckiej w Sołectwie Izdebki

1) Jan Gładysz

2) Krzysztof Obłój

3) Władysław Jan Toczek

4) Krzysztof Szerszeń

5) Wiesław Marian Sobaś

 

II. Zarzuty członków Komisji: nie zgłoszono

III. Uwagi Komisji związane z ustaleniem wyników głosowania oraz ewentualnymi zarzutami członków Komisji: nie zgłoszono.

 

OBSADZENIE RAD SOŁECKICH BEZ GŁOSOWANIA

I.  Komisja stwierdziła co następuje:

W wyborach do rad sołeckich w niżej wymienionych sołectwach:

1. SOŁECTWO HŁUDNO:

Rada Sołecka w Sołectwie Hłudno składa się z 5 członków. Zarejestrowanych zostało 5 następujących kandydatów:

1.  Witold Toczek

2   Bogumił Szpiech

3.  Grzegorz Kuźmik

4.  Adam Toczek

5.  Jan Baran

W związku z tym, że liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie Sołectwa, za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

 

2. SOŁECTWO NOZDRZEC

Rada Sołecka w Sołectwie Nozdrzec składa się z 5 członków. Zarejestrowanych zostało 5 następujących kandydatów:

1.  Anna Starzak

2   Zbigniew Zabój

3.  Stanisław Sochacki

4.  Lesław Tomasz Gierula

5.  Kazimierz Niemiec

W związku z tym, że liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie Sołectwa, za wybranych uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

 

3. SOŁECTWO HUTA PORĘBY

Rada Sołecka w Sołectwie Huta Poręby składa się z 5 członków. Zostało zarejestrowanych 5 następujących kandydatów:

1. Helena Chyłek

2. Janina Nowak

3. Beata Nowak

4. Edyta Kijowska

5. Ewa Toczek

W związku z tym, że liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie Sołectwa, za wybranych do Rady Sołeckiej w Sołectwie Huta Poręby uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

 

4. SOŁECTWO WESOŁA

Rada Sołecka w Sołectwie Wesołą składa się z 5  członków. Zarejestrowanych zostało 5 następujących kandydatów:

1. Lesława Baran

2   Roman Dudek

3. Józef Czenczek

4. Augustyn Karnas

5. Witold Winiarski

W związku z tym, że liczba kandydatów jest równa liczbie członków Rady Sołeckiej określonej w Statucie Sołectwa, za wybranych do Rady SoŁeckiej w Sołectwie Wesoła uznaje się zarejestrowanych kandydatów.

II. Zarzuty członków Komisji: nie zgłoszono.

 

Przy sporządzeniu protokołów obecni byli:

 

1. Przewodniczący – Agnieszka Baran

2. Zastępca Przewodniczącego – Marian Zabój

3. Sekretarz  – Jolanta Socha

4. Członek – Katarzyna Helon

5. Członek – Piotr Dyrda

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń