LogoLogo

XXIV sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 18 lutego 2021 r.

17/03/2021

Uchwała nr XXIV/239/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach

Uchwała nr XXIV/240/2021 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, poprzez zmianę obwodu szkoły

Uchwała nr XXIV/241/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego, przyznania tym kryteriom określonej liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXIV/242/2021 w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nozdrzec w postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXIV/243/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Nozdrzec

Uchwała XXIV/244/2021 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XXIV/245/2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXIV/246/2021 w sprawie uchwalenia drugiej i trzeciej Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

Uchwała nr XXIV/247/2021 w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Nozdrzec, Wesoła i Hłudno Część I – Wesoła

Uchwała nr XXIV/248/2021 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 5

Uchwała nr XXIV/249/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Izdebki

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 17/03/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-03-17 08:15:43 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 17/03/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 17/03/2021
Data ostatniej aktualizacji 17/03/2021
Liczba wyświetleń