LogoLogo

XXIX sesja Rady Gminy Nozdrzec z 21 lipca 2021 r.

11/08/2021

 1. XXIX/282/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nozdrzec wotum zaufania za – 11, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1. Uchwałę przesłano do RIO.
 2. XXIX/283/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2020
 3. XXIX/284/2021 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Nozdrzec za rok 2020
 4. XXIX/285/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
 5. XXIX/286/2021 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec oraz inne podmioty, określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2021 roku r.
 6. XXIX/287/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nozdrzec
 7. XXIX/288/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nozdrzec na rok szkolny 2021/2022
 8. XXIX/289/2021 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
  i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne
  i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
 9. XXIX/290/2021 w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody
  i odprowadzania ścieków
 10. XXIX/291/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4” – ETAP I
 11. XXIX/292/2021 w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Wołodź 4”
 12. XXIX/293/2021 w sprawie przyjęcia Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
  w związku z pracami Komisji Europejskiej nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia
 13. XXIX/294/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczej Straży Pożarnej
  w Warze na remont strażnicy
 14. XXIX/295/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Nozdrzec
 15. XXIX/296/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej
  w miejscowości Nozdrzec
 16. XXIX/297/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wara
 17. XXIX/298/2021 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Wesołej

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 11/08/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 11/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 11/08/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-08-11 13:52:24 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-11 13:51:11 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-11 08:38:38 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-11 08:16:12 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-11 08:10:37 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 11/08/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 11/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 11/08/2021
Liczba wyświetleń