LogoLogo

XXVII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 5 maja 2021 r.

27/05/2021

Uchwała XXVII/264/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2021-2023

Uchwała XXVII/265/2021 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Uchwała XXVII/266/2021 w sprawie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Uchwała XXVII/267/2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Uchwała XXVII/268/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego

Uchwała XXVII/269/2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła

Uchwała XXVII/270/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara

Uchwała XXVII/271/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny

Uchwała XXVII/272/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące w przedmiocie przyjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 na terenie gminy

Uchwała XXVII/273/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące w przedmiocie przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących COVID-19

Uchwała XXVII/274/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach na zakup wyposażenia strażnicy

Uchwała XXVII/275/2021 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup wyposażenia strażnicy

Uchwała XXVII/276/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nozdrzec do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025”

Uchwała XXVII/277/2021 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Sołectwa Wesoła na lata 2021-2025 przedstawionej przez Radę Sołecką Sołectwa Wesoła

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/05/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-05-27 07:57:44 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-05-27 07:52:20 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 27/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 27/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 27/05/2021
Liczba wyświetleń