LogoLogo

XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

30/04/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 5 maja 2021 r. o godzinie 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec odbędzie się XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 16 marca 2021 r.

4. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

5. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nozdrzec na lata 2021-2023,

2) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu,

3) pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

4) zmian w budżecie gminy na rok 2021,

5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzozowskiego,

6) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła,

7) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wara,

8) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące  w przedmiocie przyjęcia uchwały w sprawie uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko COVID-19 za eksperyment medyczny,

9) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące  w przedmiocie przyjęcia uchwały o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami  przeciwko COVID-19 na terenie gminy,

10) rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie” w Łące  w przedmiocie przyjęcia uchwały o publikacji informacji dotyczących COVID-19,

11) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebkach na zakup wyposażenia strażnicy ,

12) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup wyposażenia strażnicy.

7. Wolne wnioski i sprawy różne.

8. Zakończenie.

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 30/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-30 10:45:58 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-04-30 10:45:24 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 30/04/2021
Liczba wyświetleń