LogoLogo

XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

16/06/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Nozdrzec zwołana zostaje XXVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. o godzinie 7.30 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)zmian w budżecie gminy na rok 2021

2) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych,

3) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze,

4) udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu.

 4. Zamknięcie obrad.

Wniosek wójta do pobrania

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 16/06/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-06-16 15:54:33 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 16/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 16/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 16/06/2021
Liczba wyświetleń