LogoLogo

XXXI sesja zwyczajna Rady gminy Nozdrzec

25/10/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 29 października 2021 r. o godzinie 8.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 21 lipca 2021 r.

4. Przyjęcie protokołu sesji nadzwyczajnej z dnia 6 września 2021 r.

5. Informacja Wójta o realizacji uchwał.

6. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

b) zmian w budżecie gminy na rok 2021

c) dopłat do taryfy za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu

d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

e) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022

f) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

g) uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec

h) uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Farma Wiatrowa” w Gminie Nozdrzec

i) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach na zakup sprzętu pożarniczego

j) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej na zakup sprzętu pożarniczego

k) wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej

w miejscowości Izdebki

l) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Izdebki

m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Siedliska

n) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nozdrzec

o) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Huta Poręby

p) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wesoła

q) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nozdrzec

r) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Izdebki

9. Wolne wnioski i sprawy różne.

10. Zakończenie.                                                                           

Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 26 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-25 15:05:45 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 25/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 25/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 25/10/2021
Liczba wyświetleń