LogoLogo

XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

03/11/2016

27 czerwca 2014 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec.


Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 19 marca 2014 r.

3. Informacja o realizacji uchwał ostatniej sesji.

4. Informacja wójta dot.  bieżącej działalności.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2013 rok:

1) Wystąpienie Wójta w sprawie

a) sprawozdania finansowego,

b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2013 rok,

c) informacji o stanie mienia Gminy Nozdrzec.

2) Opinia RIO w Rzeszowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za rok 2013.

3) Opinia Komisji Rewizyjnej Rady o wykonaniu budżetu Gminy za 2013 r.

4) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

5) Opinia Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

6) Dyskusja.

7) Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

b) w sprawie absolutorium.

6. Podjęcie uchwał i wniosków.

7.  Zakończenie.

Projekty uchwał do pobrania oraz do wglądu w pok. nr 13 a, II piętro

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń