LogoLogo

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”

07/10/2021

Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Nozdrzec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2022” stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o projekcie aktu, o którym mowa w ust. 1.

3. Forma konsultacji:

  1. złożenie opinii w wersji papierowej bądź elektronicznej na formularzu zgłoszenia opinii, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, lub
  2. osobiste zgłoszenie opinii osobie odpowiedzialnej za konsultacje,
  3. termin: od 7 do 25 października 2021 r.

4. Osoba odpowiedzialna: Bogusława Wójcik (II p., pok. nr 26, tel. 13 43 98 020, wewn. 49)

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 14/10/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-10-14 13:15:35 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-10-14 13:13:22 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-10-07 12:18:18 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/10/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/10/2021
Data ostatniej aktualizacji 14/10/2021
Liczba wyświetleń