LogoLogo

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 r.

10/12/2020

ZARZĄDZENIE NR 114/2020 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 8 grudnia 2020 r.w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec, Gmina Nozdrzec, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie § 24 pkt 1 Uchwały Nr XIX/188/2020 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 24 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nozdrzec:

  1. Zarządza się druk kart do głosowania dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nozdrzec, Gmina Nozdrzec, zarządzonych na dzień 13 grudnia 2020 r.
  2. Ilość kart do głosowania stanowić będzie 60% liczby ogółu osób uprawnionych do głosowania.
  3. Szczegółowe zestawienie określające liczbę kart do głosowania podlegającą wydrukowaniu zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 114_2020

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 10/12/2020
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2020-12-10 12:54:14 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/12/2020
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/12/2020
Data ostatniej aktualizacji 10/12/2020
Liczba wyświetleń