LogoLogo

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

02/07/2024

ZARZĄDZENIE NR 64/2024 WÓJTA GMINY NOZDRZEC z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 63 ust. l, ust. 10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737), w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św.Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach przeprowadzonego w dniu 27.06.2024 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Pani Agnieszce Woś stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej Polski z Oddziałem Przedszkolnym w Izdebkach na okres 5 lat szkolnych, tj. na okres od 1 września 2024 r. do 31 sierpnia 2029 r.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nozdrzec.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/07/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/07/2024
Data ostatniej aktualizacji 02/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2024-07-02 14:03:50 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/07/2024
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/07/2024
Data ostatniej aktualizacji 02/07/2024
Liczba wyświetleń