LogoLogo

02.11.2016

02/11/2016

 

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych lub korekty deklaracji

 

Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1

 

Załącznik do deklaracji DT-1/A

 

Zawieszenie postępowania podatkowego w sprawie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych

 

Zastosowanie ulgi w spłacie podatków od środków transportowych- umorzenia, odroczenia rat

 

Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym

 

Umorzenie zaległości podatkowej

 

Ulga z tytułu zaprzestania produkcji rolnej na okres trzech lat

 

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

 

Udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu odbywania służby wojskowej

 

Przyjmowanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

 

 

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Uchwała  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 02/11/2016
Liczba wyświetleń