LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

02.11.2016

02/11/2016

Odroczenie lub rozłożenie zaległości podatkowej na raty   Odroczenie terminu płatności   Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach   Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   Zwolnienie i ulga od podatku rolnego z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej 100 ha