LogoLogo

Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

12/04/2021

ZARZĄDZENIE NR 32/2021

WÓJTA GMINY NOZDRZEC

 z dnia 9 kwietnia 2021 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 63 ust. l, 10 i 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.), w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej, zarządza się, co następuje:

1. Powierza się Panu Józefowi Gratkowskiemu stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wesołej na okres 5 lat szkolnych, tj. na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Nozdrzec

Stanisław Żelaznowski

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/04/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-04-12 15:17:20 Zobacz
Agnieszka Baran 2021-04-12 15:17:04 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 12/04/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 12/04/2021
Data ostatniej aktualizacji 12/04/2021
Liczba wyświetleń