LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

13/06/2019

Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu


Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

13/06/2019

Powierzenie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

11/06/2019

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu


Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

11/06/2019

Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach


Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach

10/05/2019

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach Oświadczenia dla kandydatów


Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

10/05/2019

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu Oświadczenia dla kandydatów


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Referacie Finansowym

04/09/2018

Na podstawie art.15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r., poz. 1260) informuję, że wpłynęła tylko jedna aplikacja. W wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko  referenta w Referacie finansowym została wybrana Pani Anna Kłak zam. Hłudno. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze […]


Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 90/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wesołej


Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 89/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie


Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r.

03/09/2018

Zarządzenie Nr 88/2018 Wójta Gminy Nozdrzec z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Warze