Logo

Ostatnio dodane informacje

Debata nad raportem o stanie gminy

08/07/2021

Informuję, że na dzień 21 lipca 2021 roku zwołana została XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.Zgodnie z §28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt […]


Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok

31/05/2021

Debata nad raportem o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 r.


Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów

09/02/2021

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.


XXIII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 30 grudnia 2020 r.

03/02/2021

Uchwała XXIII/232/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr X/81/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Uchwała XXIII/233/2020 w sprawie zmiany uchwały własnej nr XI/92/2019 z dnia 2 września 2019 r. Uchwała XXIII/234/2020 w sprawie nadania statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu Uchwała XXIII/235/2020 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nozdrzcu Uchwała […]


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

27/01/2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021.Spis będzie poprzedzony dwoma spisami próbnymi: pierwszy spis próbny zaplanowano od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym), drugi spis próbny jest zaplanowany […]


Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

27/01/2021

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021 Stanisław Żelaznowski – Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Nozdrzec ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w […]


XXII sesja zwyczajna Rady Gminy Nozdrzec z 4 grudnia 2020 r.

07/01/2021

Uchwała.XXII.224.2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 Uchwała.XXII.225.2020 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nozdrzec Uchwała.XXII.226.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nozdrzec na rok 2021 Uchwała.XXII.227.2020 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siedliskach Uchwała.XXII.228.2020 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w drodze […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości z 29 grudnia 2020 roku

29/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 29 stycznia 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: działka nr 1370 o pow. 0,2557 ha, położona w Nozdrzcu, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035787/8. […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 29 grudnia 2020 r.

29/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020. poz. 1990) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis i położenie nieruchomości Nr działki Pow. rodzaj gruntów oraz klasa w […]


Informacja o wyniku przetargu z 22 grudnia 2020 roku

29/12/2020

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 22 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2175/2 o pow. 0,10 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00061733/6, […]