Logo

Ostatnio dodane informacje


Obwieszczenie

13/01/2022

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112 38-200 Jasło w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączeniem gazowym średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego” na działkach nr 5354, 5352, […]XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

07/12/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 października 2021 r. Informacja Wójta o realizacji uchwał. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. […]


XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

07/12/2021

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy w Nozdrzcu, odbędzie się XXXII zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec. Porządek obrad: Otwarcie sesji. Stwierdzenie kworum. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 29 października 2021 r. Informacja Wójta o realizacji uchwał. Informacja Wójta dot. bieżącej działalności. […]


Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenia usług przez firmę odbierającą odpady komunalne lub przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

16/09/2021

1) Właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, nie później jednak niż w terminie do 2 dni roboczych od dnia, w którym usługa została niewłaściwie wykonana; 2) Zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Gminy w Nozdrzcu, telefonicznie na numer telefonu 13 4398020, pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail […]


WNIOSEK O ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY

03/09/2021

Nozdrzec, 2 września 2021 r. Pan Adrian Skubisz Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Nozdrzec na dzień przypadający w ciągu 7 dni od złożenia niniejszego wniosku. […]Debata nad raportem o stanie gminy

08/07/2021

Informuję, że na dzień 21 lipca 2021 roku zwołana została XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.Zgodnie z §28aa ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt […]


Raport o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 rok

31/05/2021

Debata nad raportem o stanie Gminy Nozdrzec za 2020 r.