Logo

Ostatnio dodane informacje

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100”

25/03/2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Odbudowa mostu na rzece Magierówka w miejscowości Wara w ciągu drogi dz. nr ewid. 288, 95 w km 0 + 100”