LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Ustawa i postanowienie

03/11/2016

Ustawa o referendum ogólnokrajowym   Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum


Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

03/11/2016

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.   Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., informuje o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – […]


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

03/11/2016

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.       Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., przypomina o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych […]


Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec z 28 lipca 2015 roku

03/11/2016

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  NOZDRZEC z 28 lipca 2015 roku Działając na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) i Uchwały Nr XX/220/2012 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Nozdrzec na stałe obwody […]


Informacja Wójta Gminy Nozdrzec o składach obwodowych komisji do spraw referendum

03/11/2016

Informacja Wójta Gminy Nozdrzec o składach obwodowych komisji do spraw referendum