LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

22/09/2023

Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych – wyciąg (teren gminy Nozdrzec)


Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18 września 2023 r.

18/09/2023

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Nozdrzec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 […]


Informacja wójta Gminy Nozdrzec o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

13/09/2023

W celu umożliwienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Nozdrzec, ustala się wykaz miejsc do tego przeznaczonych:Podział Gminy Nozdrzec na okręgi i obwody wyborcze

12/09/2023

Postanowienie Nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Nozdrzec do stanu faktycznego Postanowienie Nr 32/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic […]


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

04/09/2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

04/09/2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania

18/08/2023

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania


Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej

18/08/2023

Uchwała nr 29/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego. Uchwała Nr 50/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r. Państwowej Komisji Wyborczej zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w […]


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

17/08/2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.