LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec

13/10/2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nozdrzec


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Warze

12/10/2023

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Warze


Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

29/09/2023

Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

22/09/2023

Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Postanowienie Nr 137/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych – wyciąg (teren gminy Nozdrzec)


Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 18 września 2023 r.

18/09/2023

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Nozdrzec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 […]


Informacja wójta Gminy Nozdrzec o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

13/09/2023

W celu umożliwienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie gminy Nozdrzec, ustala się wykaz miejsc do tego przeznaczonych:Podział Gminy Nozdrzec na okręgi i obwody wyborcze

12/09/2023

Postanowienie Nr 54/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Nozdrzec do stanu faktycznego Postanowienie Nr 32/2023 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nozdrzec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic […]


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

04/09/2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

04/09/2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.