LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego

21/05/2019

Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego


Wyniki wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Nozdrzec

12/05/2019

Protokoły wyboru sołtysa i rad sołeckich bez głosowania Protokół z wyborów sołtysa i rady sołeckiej – Hłudno Protokół z wyborów sołtysa i rady sołeckiej – Izdebki Rudawiec Protokół z wyborów sołtysa i rady sołeckiej – Wesoła Ujazdy, Ryta Górka Zbiorczy protokół – wybory rad sołeckich  


Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej

30/04/2019

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 29 kwietnia 2019 roku o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa i członkach rady  sołeckiej – Hłudno Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 29 kwietnia 2019 roku o obsadzeniu mandatu sołtysa i członków rady sołeckiej – Huta Poręby Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nozdrzcu z dnia 29 […]


Wybory sołtysa i rad sołeckich

02/04/2019

Zarządzenie Wójta Gminy Nozdrzec w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Nozdrzec Zał. Nr 1 Kalendarz wyborczy Zał. Nr 2 Zasady wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej   Informacja Wójta Gminy Nozdrzec z 1 kwietnia 2019 r. o liczbie członków rad sołeckich wybieranych w wyborach sołtysów i rad sołeckich Informacja Wójta Gminy Nozdrzec […]