Logo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu

22/11/2022

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu


Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender

09/11/2022

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu terenowego Land Rover Defender

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 złotych: świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”

02/06/2022

Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego Zakres nadzorowanej inwestycji – Załącznik Nr 2 Projekt umowy – Załącznik Nr 3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

15/03/2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty