LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec

10/01/2023

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy NozdrzecOgłoszenie o zamówieniu – Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nozdrzec

19/12/2022

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ z załącznikami Odpowiedzi na pytania oferentówInformacja z otwarcia ofert

09/12/2022

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, przedstawia informacje z otwarcia ofert postępowania. Otwarcie ofert na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nozdrzec w 2023 roku odbyło się w dniu […]Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29/08/2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o zamówieniu – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części – nowe ogłoszenie po unieważnieniu poprzedniego przetargu

03/08/2022

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie zamówienia Zawiadomienie o zmianie SWZ SWZ z załącznikami – modyfikacja Dokumentacja techniczna i przedmiary – modyfikacja Odpowiedzi na pytania oferentów PDF Odpowiedzi na pytania oferentów DOCX