Logo

Ostatnio dodane informacje

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

29/08/2022

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOgłoszenie o zamówieniu – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części – nowe ogłoszenie po unieważnieniu poprzedniego przetargu

03/08/2022

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zmianie zamówienia Zawiadomienie o zmianie SWZ SWZ z załącznikami – modyfikacja Dokumentacja techniczna i przedmiary – modyfikacja Odpowiedzi na pytania oferentów PDF Odpowiedzi na pytania oferentów DOCXOgłoszenie o zamówieniu – Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części

30/06/2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zawiadomienie o zmianie treści SWZ 3B- Przedmiar Izdebki 4400_1,4141_2, 4127_2, 4126 – prawidłowe Ogłoszenie o zamówieniu ZWZ z załącznikami Dokumentacja techniczna i przedmiary Odpowiedzi na pytania Oferentów (pdf) Odpowiedzi na pytania Oferentów (docx)