LogoLogo

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

02/06/2021

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Grzegorz Libowicz, zamieszkały w Warze.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W ocenie Komisji Rekrutacyjnej Kandydat spełnił wymagania do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy, co stwierdzono na podstawie przedłożonych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Posiadane umiejętności i uprawnienia pozwolą Panu Grzegorzowi Libowicz na sprawne wdrożenie się i podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 02/06/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-06-02 11:15:06 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 02/06/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 02/06/2021
Data ostatniej aktualizacji 02/06/2021
Liczba wyświetleń