LogoLogo

Informacja o wyniku czwartego przetargu

08/12/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 2629 o pow. 0,54 ha, położona w Izdebkach, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, Komisja dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 4.784,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 7.500,00 zł. Nabywcą zostali Ewa i Łukasz Szyndlarowie.
  • nr 2769 o pow. 0,29 ha, położona w Izdebkach, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, Komisja dopuściła do przetargu 5 osób. Cena wywoławcza wynosiła 3.332,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.500,00 zł. Nabywcą zostali Ewa i Łukasz Szyndlarowie.
  • nr 5577/1 o pow. 0,34 ha, położona w Izdebkach, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Komisja dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 3.633,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.673,00 zł. Nabywcą został Łukasz Barć.
  • nr 5577/2 o pow. 0,03 ha, położona w Izdebkach, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035788/5. Komisja dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 397,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 407,00 zł. Nabywcą został Łukasz Barć.
  • nr 8513/1 o pow. 0,51 ha, położona w Izdebkach, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00029548/6. Komisja dopuściła do przetargu 4 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 4.749,00 zł, natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 8.000,00 zł. Nabywcą został Łukasz Barć.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl/.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/12/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-12-08 16:20:00 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 08/12/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 08/12/2021
Data ostatniej aktualizacji 08/12/2021
Liczba wyświetleń