LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

08/12/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 60/3 o pow. i klasie gruntów PsIII-0,4654 ha, […]


Informacja o wyniku czwartego przetargu

08/12/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2629 o pow. 0,54 ha, położona w Izdebkach, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, Komisja dopuściła do przetargu […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu

08/12/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: nr 196 o pow. 0,8848 ha, położoną w Hucie Poręby, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00020769/8. Komisja dopuściła do przetargu […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu

30/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 30 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: nr 1942 o pow. 0,0422 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren lasów, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00065190/9zakończył […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu

30/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, został przeprowadzony 22 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 331 o pow. 0,1310 ha, położona w miejscowości Wara, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00060848/8. Komisja dopuściła do przetargu 1 osobę. […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 25 listopada 2021 r.

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działkę nr 3702, R, kl. IVa, o pow. 0,17 […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: udział ¼ w działce nr 1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy […]


Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Nozdrzec: nr 2432/3 o pow. 0,3662 ha, położona w Hłudnie, niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00065910/9. Cena wywoławcza wynosi 5.670,00 zł (w tym 23% […]


Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec: nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w Izdebkach, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00043199/8. Cena wywoławcza wynosi 17.780,00 zł […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 24 listopada 2021 r.

25/11/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: działkę nr 1783 o pow. i klasie gruntów RIIIb-0,08 […]