Logo

Ostatnio dodane informacje

Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 20.10.2021

21/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 2811 o pow. 0,1779 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043199/8, […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu 20.10.2021

21/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: nr 2432/3 o pow. 0,3662 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00065910/9 […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

18/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok. nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec działka nr 331 o pow. 0,1310 ha, położona w miejscowości Wara, nieobjęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowana, […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 8 października 2021 r.

11/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: udział ¼ w działce nr1236 o pow. 2,4592 ha, położonej w miejscowości Nozdrzec, nieobjętej Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec, niezabudowanej. Teren lasów, księga wieczysta KS1B/00023880/3. Cena wywoławcza wynosi 28.023,00 zł (w tym 23% […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu

07/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, księga wieczysta KS1B/00035788/5. Cena wywoławcza wyniosła 2.649,00 zł, natomiast cena osiągnięta w […]


Informacja o wyniku piątego przetargu

07/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 364/3 o pow. 0,3001 ha, położona w Nozdrzcu, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, księga wieczysta KS1B/00035787/8. Cena wywoławcza wyniosła 9.386,00 zł, + 23% […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy z 1 października 2021 r.

01/10/2021

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działkę nr 3705, R, kl. IVb, o pow. […]


Informacja o wyniku piątego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następującą działkę: • nr 10477/1 o pow. 0,35 ha, położona w Wesołej, niezabudowana, teren potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Informacja o wyniku trzeciego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: • nr 2629 o pow. 0,54 ha, położona w Izdebkach niezabudowana, teren rolniczy, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr […]


Informacja o wyniku drugiego przetargu z dnia 27 września 2021 r.

28/09/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: • nr 196 o pow. 0,8848 ha, położona w Hucie Poręby, zabudowana budynkiem byłej szkoły, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]