LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu na sprzedaż działek z dnia 16 sierpnia 2021

23/08/2021

Informacja o wyniku pierwszego przetargu

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 16 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 134 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 4 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 2.196,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.300,00 zł. Nabywcą został Łukasz Barć
  • nr 2432/1 o pow. 0,2188 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00065910/9. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę. Cena wywoławcza wynosiła 2.871,00 zł ( w tym podatek VAT), natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 2.901,00 zł. Nabywcą został Tomasz Gajewczyk
  • nr 388/1 o pow. 0,2384 ha, położona w miejscowości Wyręby, dla której w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie prowadzona jest księga wieczysta nr RZ2Z/00035466/1. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 2 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 3.586,00 zł (w tym podatek VAT od drzewostanu), natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 3.626,00 zł. Nabywcą został Marcin Burek
  • nr 394 o pow. 0,3114 ha, położona w miejscowości Wyręby, dla której w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie prowadzona jest księga wieczysta nr RZ2Z/00035466/1. Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 3 osoby. Cena wywoławcza wynosiła 4.521,00 zł (w tym podatek VAT od drzewostanu) natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 4.571,00 zł. Nabywcą Marcin Burek.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 23/08/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 23/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 23/08/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2021-08-23 11:47:05 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-23 11:46:53 Zobacz
Piotr Dyrda 2021-08-23 11:41:38 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 23/08/2021
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 23/08/2021
Data ostatniej aktualizacji 23/08/2021
Liczba wyświetleń