LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 26 stycznia 2023 r.

07/02/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony 26 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • nr 3895 o pow. 0,08 ha, położona w miejscowości Wesoła, niezabudowana, tereny rolne, księga wieczysta KS1B/00036070/6. Wadium zostało wpłacone przez 1 osobę – została dopuszczona przez komisję do przetargu. Cena wywoławcza wynosiła 1 820,00 zł. natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 1 840,00 zł. Nabywcą został Maciej Depa.

Niniejszą informacje umieszcza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz na stronie http://bip1.nozdrzec.pl

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 07/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-07 10:31:56 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 07/02/2023
Liczba wyświetleń