LogoLogo

Ostatnio dodane informacje

Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży

01/12/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00036070/6 Przeznaczenie: zgodnie ze Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny zabudowy zagrodowej i niewielka część tereny rolnicze oraz tereny dróg publicznych- drogi dojazdowe. […]


Informacja o wyniku pierwszego przetargu

27/11/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiące własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 27 listopada 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki: nr 1760 o pow. 0,1497 ha, położona w Hłudnie- zabudowana budynkiem nadającym się do rozbiórki, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

21/11/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,1632 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Izdebki

31/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Opis nieruchomości: pow. i klasa gruntów RIVa – 0,31 ha, objęta Miejscowym […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy

26/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 666 o pow. 0,5934 ha, położona w miejscowości Hłudno, dla której […]


Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż dzialek będących własnością Gminy Nozdrzec

24/10/2023

Wójt Gminy Nozdrzec ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony, który odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Nozdrzec pok.nr 3 (sala narad) na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy, położonej w miejscowości Wara

19/10/2023

Wykaz nieruchomości do dzierżawy Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Działka nr 1911 o pow. 0,0497 ha,położona w miejscowości […]


Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 08.09.2023

11/09/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Nozdrzec przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego: dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00066781/2 Przeznaczenie: zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nozdrzec – tereny potencjalnego rozwoju osadnictwa wiejskiego, tereny najwyższych klas bonitacyjnych – najbardziej przydatnych […]


Wykaz nieruchomości do dzierżawy, położonej w miejscowości Nozdrzec

04/09/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późń. zm.). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec […]


Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w miejscowości Wesoła

04/09/2023

Wójt Gminy Nozdrzec podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344). przeznacza się do wydzierżawienia na okres do trzech lat: Zgłoszenia o dzierżawę należy składać do Urzędu Gminy Nozdrzec pok. nr 29 […]