LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszego przetargu z dnia 26 stycznia 2023 r.

07/02/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony 26 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

  • działka nr ewid. 3904 o pow. 0,32 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00036070/6,

z uwagi na brak wpłat wadium zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informacje wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz umieszcza się na stronie internetowej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 07/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-07 08:35:02 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 07/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 07/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 07/02/2023
Liczba wyświetleń