LogoLogo

Informacja o wyniku pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych z 18 maja 2021 r.

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec, które zostały przeprowadzone 18 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec na następujące działki:

 • nr 2629 o pow. 0,54 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00043199/8, cena wywoławcza 6.562,00 zł,
 • nr 1427 o pow. 0,22 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, cena wywoławcza 3.270,00 zł,
 • nr 2918 o pow. 0,23 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00043199/8, cena wywoławcza 2.904,00 zł,
 • nr 8513/1 o pow. 0,51 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00029548/6, cena wywoławcza 6.514,00 zł,
 • nr 8633 o pow. 0,56 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00029548/6, cena wywoławcza 8.254,00 zł,
 • nr 5577/2 o pow. 0,03 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, cena wywoławcza 544,00 zł,
 • nr 5577/1 o pow. 0,34 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, cena wywoławcza 4.984,00 zł,
 • nr 3358 o pow. 0,21 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00043199/8, cena wywoławcza 2.857,00 zł,
 • nr 3350 o pow. 0,21 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035788/5, cena wywoławcza 2.941,00 zł,
 • nr 2769 o pow. 0,29 ha, położona w miejscowości Izdebki, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00043199/8, cena wywoławcza 4.569,00 zł,
 • nr 5618/6 o pow. 0,1817 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6, cena wywoławcza 33.897,00 zł,

zakończyły się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości publikując ją w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszając ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 7 dni.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-05-26 11:05:36 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń