LogoLogo

Informacja o wyniku przetargów na działki położone w Wesołej

26/05/2021

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Nozdrzec zostały przeprowadzone w dniu 18 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nozdrzec pok. Nr 3 na następujące działki:

  • nr 5133 o pow. 0,16 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00062740/5, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę.

Cena wywoławcza wynosiła 1.442,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 1.462,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.

  • nr 8605 o pow. 0,15 ha, położona w miejscowości Wesoła, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzozowie prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00036070/6, komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę.

Cena wywoławcza wynosiła 1.495,00 zł natomiast cena osiągnięta w przetargu to kwota 1.515,00 zł. Nabywcą został Tomasz Winnicki.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości publikując ją w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszając ją na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 7 dni.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2021-05-26 08:30:12 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 26/05/2021
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 26/05/2021
Data ostatniej aktualizacji 26/05/2021
Liczba wyświetleń