LogoLogo

Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 z dnia 10 lutego 2023 r.

10/02/2023

Wójt Gminy Nozdrzec informuje, że ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż samochodu specjalnego – pożarniczego marki STAR 244 stanowiącego własność Gminy Nozdrzec został przeprowadzony w dniu 10.02.2023 r.

         Z uwagi na brak wpłat wadium, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejszą informację wywiesza się na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy oraz umieszcza się na stronie internetowej.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 10/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-02-10 13:48:54 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 10/02/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 10/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 10/02/2023
Liczba wyświetleń