LogoLogo

LIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec

09/08/2023

Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec zawiadamia, że na wniosek 1/4 składu Rady Gminy Nozdrzec zwołana zostaje LIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Nozdrzec, która odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2023 r. o godzinie 8.00 w sali narad Urzędu Gminy Nozdrzec.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie kworum.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na zwarcie umowy ustanowienia służebności przesyłu,

b) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.

4. Zamknięcie obrad. Projekty uchwał znajdują się do wglądu w biurze rady – II piętro, pokój nr 33 oraz do pobrania.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 09/08/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-08-09 14:58:17 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 09/08/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 09/08/2023
Data ostatniej aktualizacji 09/08/2023
Liczba wyświetleń