LogoLogo

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

19/07/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Nozdrzec

zawiadamia strony postępowania

że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Pan Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów w imieniu PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn:,, Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV relacji  Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I, gmina Nozdrzec’’. Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/07/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-07-19 08:23:06 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-07-19 08:22:47 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-07-19 08:21:52 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 19/07/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 19/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń