LogoLogo

Ostatnio dodane informacje


Obwieszenie Wójta Gminy Nozdrzec o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Nozdrzec

10/03/2020

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zasad […]