LogoLogo

Obwieszczenie

25/07/2023

Wójta Gminy Nozdrzec o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając na podstawie art. 104, art. 105 § 2 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. –  Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 25.07.2023 r. na żądanie Pana Piotra Leja ul. Fircowskiego 1 35-030 Rzeszów w imieniu PGE Dystrybucja S.A. UL. Garbarska 21 A, 20 – 340 Lublin została wydana decyzja o  umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn:,, Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV relacji  Dynów – Strzyżów na kablową w miejscowości Wesoła – etap I, gmina Nozdrzec’’.

Stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Nozdrzec w terminie 14 dni od ostatniego dnia wywieszenia obwieszczenia w miejscu publicznym (art. 129 KPA).

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 25/07/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 25/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-07-25 10:06:09 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 25/07/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 25/07/2023
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń