LogoLogo

Obwieszczenie

09/02/2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Nozdrzec o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji, że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Gmina Nozdrzec, Nozdrzec 224 36-245 Nozdrzec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia: „Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2021R w miejscowości Hłudno, gmina Nozdrzec” Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

  Zamieszczono na stronie internetowej BIP w dniu 09.02.2022  r.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 09/02/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 09/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2022-02-09 12:11:31 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 09/02/2022
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 09/02/2022
Data ostatniej aktualizacji 19/07/2024
Liczba wyświetleń