LogoLogo

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

30/01/2023

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2022 r. poz.2000 ze zm.)  oraz art. 83 ust. 1 i 83 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.);

informuję

o wydaniu decyzji w sprawie wydania decyzji firmie YVS Nozdrzec, Farma Wiatrowa sp. z o.o.  Hłudno 89/1 (przed zmianą nazwa  firma Wind Energia Sp. z o.o. Hłudno 89/1, 36-245 Nozdrzec) zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na terenie nieruchomości w miejscowości Wesoła. Drzewa kolidują z planowaną inwestycją budowy Farmy Wiatrowej Nozdrzec. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do władania nieruchomością, z której będą usuwane drzewa.

Jednocześnie zawiadamia się, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pokój Nr 29.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do  publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy
w Nozdrzcu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
w miejscowości Wesoła.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 30/01/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Agnieszka Baran 2023-01-30 13:15:58 Zobacz
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 30/01/2023
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 30/01/2023
Data ostatniej aktualizacji 30/01/2023
Liczba wyświetleń