LogoLogo

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

01/02/2023

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

            Wójt Gminy Nozdrzec, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 i 49 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania 
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonych w miejscowości Hłudno, Wesoła i Nozdrzec zgodnie
z wnioskiem YVS Nozdrzec, Farma Wiatrowa sp. z o.o.  Hłudno 89/1 ( przed zmiana nazwy firmy Wind Energia Sp. z o.o. Hłudno 89/1, 36-245 Nozdrzec),
z dnia 20.01.2023 r, i z dnia 27.01.2023 r., oraz wymaganymi załącznikami do wniosku. Wnioskodawca zwrócił się o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją budowy Farmy Wiatrowej Nozdrzec. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do władania nieruchomością w postaci umowy dzierżawnej lub aktu notarialnego. Wójt Gminy Nozdrzec zawiadamia strony postępowania o możliwości  zapoznania się z dokumentami w powyższej sprawie do 7 lutego 2023 r. Czynności można dokonać w Urzędzie Gminy Nozdrzec pokój nr 29 w godzinach pracy urzędu.

Niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz w miejscowości Wesoła i Hłudno.

Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/02/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 01/02/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-02-01 15:29:16 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 01/02/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 01/02/2023
Data ostatniej aktualizacji 01/02/2023
Liczba wyświetleń