LogoLogo

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

09/10/2023

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 997 z późn. zm.) 

Wójt Gminy Nozdrzec

zawiadamia strony postępowania

że zebrane są już wystarczające dowody i materiały z wniosku, który złożył inwestor Pan Marcina Rachwał ul. Bogumińska 11, 44 – 300 Wodzisław Śląski imieniu P4 S p. z o.o. ul. Wynalazek 1,  02-677 Warszawa sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:. „Budowa stacji bazowej BRZ7108B wraz z wewnętrzną linia zasilającą i kanalizacja kablową, na działce nr ewid.9343 w miejscowości Izdebki, gmina Nozdrzec’’. Z wszystkimi zgromadzonymi materiałami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się i zgłaszać ewentualne uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Nozdrzcu pok. nr 27 w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informację zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Nozdrzcu
  2. BIP
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 09/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 09/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 09/10/2023
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Piotr Dyrda 2023-10-09 11:26:25 Zobacz
Piotr Dyrda 2023-10-09 11:26:03 Zobacz
Wytworzył Piotr Dyrda
Data wytworzenia 09/10/2023
Opublikował w BIP Piotr Dyrda
Data opublikowania 09/10/2023
Data ostatniej aktualizacji 09/10/2023
Liczba wyświetleń