LogoLogo

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 9 października 2015 r.

03/11/2016

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie z dnia 9 października 2015 r.

o skreśleniu kandydata z listy kandydatów na posłów w wyborach

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

w okręgu wyborczym nr 22

Na podstawie art. 222 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. [1]))

Okręgowa Komisja Wyborcza w Krośnie podaje do wiadomości informację o skreśleniu kandydata na posła z listy nr 14 zgłoszonego przez KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz ujętego na liście pod pozycją numer 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 22, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

(-) Arkadiusz Andrzej Trojanowski

 [1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044 i 1045.

Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń
Autor Data modyfikacji Link
Wytworzył Agnieszka Baran
Data wytworzenia 03/11/2016
Opublikował w BIP Agnieszka Baran
Data opublikowania 03/11/2016
Data ostatniej aktualizacji 03/11/2016
Liczba wyświetleń